บริษัท เอ็น.เอส.เอฟ.กรุ๊ฟจำกัด(มหาชน)

ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2522 ด้วย ทุนจดทะเบียน 500,000.00บาท โดยการบริหารงานของ คุณสมเกียรติ ไพศาลอัชพงษ์ ในระยะแรกบริษัทฯ เป็นเพียงห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งจำหน่ายเครื่องเขียนเบ็ดเตล็ดทั่วไปเท่านั้นต่อมาบริษัทฯได้ ขยายสู่ธุรกิจเครื่องพิมพ์แบบแปลน วัสดุที่เกี่ยวข้อง และรวมถึงอุปกรณ์การเขียนแบบ สำหรับงานออกแบบแก่สถาปนิกและวิศวกร โดยสินค้าดังกล่าวได้รับลิขสิทธิ์เครื่องหมาย การค้า REGMA จาก REGMA Co.,Ltd. ประเทศฝรั่งเศส

การตอบรับในด้านของตลาดผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้บริษัทมีการขยายตัวเพื่อ ตอบสนองความต้องการ โดยในปี พ.ศ.2532 บริษัทได้ขยายกิจการครั้งใหญ่ ด้วยการได้รับเกรียติให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ภายใต้ ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าKIP จาก KATSURAGAWA ELECTRIC Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มากด้วยเทคโนโลยีใหม่สำหรับโครงการออกแบบ ก่อสร้างในประเทศไทย ซึ่งก็ได้รับการสนองตอบจากตลาดที่เกียวข้องได้เป็นอย่าง ดียิ่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

และในปี พ.ศ. 2538บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 20,000,000.00บาท และคณะผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญในการลงทุนจึงได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนใน พ.ศ.2546 โดยเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 90,000,000.00บาท เพื่อความเป็นหนึ่งในธุรกิจด้านนี้อย่างแท้จริง

บริษัท เอ็น.เอส.เอฟ กรุ๊ฟ จำกัด(มหาชน) มิเพียงแต่เป็น ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องถ่ายแบบแปลน KIP จากKATSURAGAWA ELECTRIC Co.,Ltd,Japan เท่านั้นทางบริษัทฯ ยังเป็นบริษัทในเครือของ KATSURAGAWA ELECTRIC Co.,Ltd, Japan อีกด้วยและยังขยายการลงทุนโดยการร่วมทุนกับ KATSURAGAWA ELECTRIC Co.,Ltd.เพื่อเปิดบริษัท KIP(HONG KONG)LIMITED กับ KIP (BEIJING)ENGINEERING COPYING EQUIPMENTS Co.,Ltd,China เพื่อดูแลลูกค้าด้านเครื่อถ่ายแบบแปลนตลอดจนบริการหลังการขายรวมถึง วัสุดสิ้นเปลืองอุปกรณ์อะไหล่ทุกชนิด ภายใต้เครื่องหมายการค้า KIP ในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และอินโดไชน่าทั้งหมด และ ในปี 2013 ทางเราก็ได้ร่วมกับ KATSURAGAWA ELECTRIC Co.,Ltd. และ KIP Hong Kong ในการจัดตั้ง KIP Asia เพื่อที่จะดูแลตลาดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด รวมไปถึงดูแลและควบคุมการผลิตผงหมึกชนิดต่างๆให้กับทาง KIP อีกด้วย ถึงทุกวันนี้ KIP มีตัวแทนจำหน่ายอยู่ทั้งในประเทศ เวียดนาม, อินโดนีเซีย, เมียนม่า, มาเลเซีย, สิงคโปร์, สปป. ลาว, กัมพูชา, และ ฟิลิปปินส์

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ กระดาษพิมพ์เขียว กระดาษขาวสำหรับถ่ายเอกสาร กระดาษไข ฟิล์ม และกระดาษพิมพ์ระบบพ่นหมึก ภายใต้เครื่องหมายการค้า KIP ,HT และ Eurojet ความพร้อมสรรพเหล่านี้คือปัจจัยประการหนึ่งที่บริษัทฯ ยินดีมอบให้ลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า และประสิทธิภาพของบริษัทฯ เพราะเรายึดมั่นในความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเสมอมา