ขอส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย  ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท เอ็น.เอส.เอฟ กรุ๊ฟ จำกัด (มหาชน)  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ