เครื่องพับกระดาษ KIP FOLD 2800

//เครื่องพับกระดาษ KIP FOLD 2800

เครื่องพับกระดาษ KIP FOLD 2800

รายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องพับกระดาษ

KIP FOLD 2800

เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติ แบบคอนโซล การออกแบบที่สะดวกสบายในการปฏิบัติงาน มีความเร็วในการพับ เหมาะสำหรับการพับกระดาษแบบแปลน มีรูปแบบในการพับแบบแนวตั้ง และแนวนอน เช่น โบรชัวร์, แผ่นพับ, หรือแผนที่ เหมาะสำหรับศูนย์ถ่ายเอกสาร , สถาปนิก และวิศวกร

คุณลักษณะของเครื่องพับ
1. สามารถพับแบบได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง
2. ความยาวในการพับแบบ FAN Fold สูงสุด ความยาว 6 เมตร
3. ความยาวในการพับแบบ CORSS Fold แนวนอนสูงสุด ความยาว 2.5 เมตร
4. โหมดสำหรับพับกระดาษ ขนาด A0 . A1, A2 และ ขนาด A3 เป็น A4
5. จอควบคุมเป็นระบบสัมผัส(Touchscreeh)
6. ฐานรองรับในพับ 100 แผ่น
7. มีความเป็นมาตรฐาน

มีรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิค
– ความเร็วในการพับแบบ ตามความเร็วของเครื่องถ่ายที่เชื่อมต่อ
– สามารถพับแบบ ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน ( FAN Fold , CORSS Fold )
– สามารถเลือกแบบพับ ได้ทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์
– พับกระดาษความกว้างสูงสุด 914 มม.
– ความหนากระดาษที่ใช้ในการพับ 60-120 แกรม/ตร.เมตร
– ขนาดเครื่องพับกระดาษ
– 180 cm x 100 cm x 125cm
– น้ำหนักตัวเครื่อง 295 กิโลกรัม
– ระบบไฟฟ้า 220 – 240 โวลท์ 50/60 เฮิร์ซ