เครื่องพิมพ์แบบแปลนสี – KIP 900 Series (970, 980, 990)

//เครื่องพิมพ์แบบแปลนสี – KIP 900 Series (970, 980, 990)

เครื่องพิมพ์แบบแปลนสี – KIP 900 Series (970, 980, 990)

Description

 

 

รายละเอียดคุณสมบัติเครื่องพิมพ์แบบแปลน Laser (สี) ยี่ห้อ KIP รุ่น 900 ผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น

1. คุณลักษณะเฉพาะ
1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน
เป็นพิมพ์แบบแปลน Laser (สี) ให้มีความถูกต้องตรงตามข้อมูลแบบแปลน , แผนที่ และรูปถ่ายทางอากาศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยเครื่องพิมพ์ 1 ชุด ประกอบด้วย ดังนี้
1.1.1 เครื่องพิมพ์แบบแปลน ระบบ Laser (สี) ขนาด ระบบ LED (Light Emitting Diode) จำนวน 1 เครื่อง
1.1.2. เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner) จำนวน 1 เครื่อง

1.2 คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
1.2.1 เครื่องพิมพ์แบบแปลน Laser (สี) ขนาด A0 ระบบ LED (Light Emitting Diode)
มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1.2.1.1 เป็นระบบสร้างภาพด้วยประจุไฟฟ้า (Electro photography) ด้วยชุดรับภาพแบบลูกดรัม (Photo Conductive Drum) จำนวน 4 ลูก ใช้ผงหมึกสี จำนวน 4 สี (C, M, Y , K ) เป็นตัวสร้างภาพ และมีวิธีเติมผงหมึกแบบระบบปิด (Closed System) ที่ไม่ทำให้ผงหมึกฟุ้งกระจาย
1.2.1.2 สามารถพิมพ์กระดาษหน้ากว้างสูงสุดไม่น้อยกว่า 914 มม. หรือไม่น้อยกว่า 36 นิ้ว
1.2.1.3 สามารถพิมพ์กระดาษหน้ากว้างต่ำสุดไม่น้อยกว่า 297 มม. หรือไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว ความยาวสูงสุดไม่น้อยกว่า 6 เมตร
1.2.1.4 มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 1,800 (dpi)
1.2.1.5 ละลายผงหมึกด้วยลูกกลิ้งความร้อน (Heat Roller – Pressure)
1.2.1.6 สามารถเลือกคุณภาพงานได้ไม่น้อยกว่า 4 แบบ คือ แบบลายเส้น (Line) แบบลายรูปภาพ (Photo) แบบลายผสม คือ รูปภาพและเส้น (Line and Photo) และแบบ Grayscale
1.2.1.7 มีความเร็วสูงสุดในการพิมพ์สี 535 ตารางเมตรเมตรต่อชั่วโมง และขาว-ดำ ไม่น้อยกว่า 670 ตารางเมตรต่อชั่วโมง
1.2.1.8 สามารถป้อนกระดาษได้ 2 รูปแบบ คือ แบบกระดาษม้วนได้ไม่น้อยกว่า 4 ม้วน และแบบกระดาษชนิดแผ่นที่ช่องป้อนด้วยมือ (Manual feed)
1.2.1.9 สามารถถ่ายสำเนา และพล็อตแบบลงบนกระดาษธรรมดา กระดาษไข และฟิล์มได้
1.2.1.10 ขณะเปิดเครื่องใช้งานต้องอุ่นเครื่องไม่น้อยกว่า 8 นาที
1.2.1.11 มีชุดโอโซนในการกรองกลิ่น
1.2.1.12 มีชุดควบคุม (Controller) ของเครื่องออกแบบโดยเฉพาะ ใช้ระบบปฏิบัติการ WINDOWS 7 Embedded ซึ่งมี Hard Disk Drive ขนาดไม่น้อยกว่า 1 TB สำหรับแปลงข้อมูลเพื่อส่งพิมพ์ และจัดเก็บข้อมูล (Spooling & Set memory) และมีหน่วยความจำสำหรับการประมวลผล ไม่น้อยกว่า 4 GB
1.2.1.13 สามารถรองรับรูปแบบไฟล์ข้อมูลสำหรับการพิมพ์ได้ดังนี้
1.2.1.13. (1) Raster Colour : TIFF, JPG, JPG2000, PNG, BMP, GIF, TGA, RLE/RLC
1.2.1.13 (2) Vector Colour/B&W : HPGL, HPGL/2, HP-RTL, Postscript (PS/EPS), Adobe PDF, Autodesk DWF, Multipage PDF & DWF
1.2.1.13 (3) Raster B&W : TIFF Group 3 & 4, CALS Group 4, Grayscale TIFF
1.2.1.13 (4) Vector B&W: Calcomp 906/907
1.2.1.14 มีอุปกรณ์พับงานพิมพ์ได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต
1.2.1.15 มีเครื่องสำรองและปรับแรงดันไฟฟ้า (Uninterruptile Power Supply :UPS) สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่น้อย 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
1.2.1.15 (1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts)
1.2.1.15 (2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
1.2.1.16 ใช้ระบบไฟฟ้า 220-240 โวลท์ 50/60 เฮิร์ต
1.2.2 เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner) มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
1.2.2.1 รองรับขนาดของต้นฉบับที่มีหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 297 mm – 914 mm และยาวไม่น้อยกว่า 210 มม. – 6 ม.
1.2.2.2 มีระบบอ่านภาพด้วยกล้อง CCD และชุดโปรแกรม Image Pro ในการประมวลผล
1.2.2.3 มีความละเอียด 600 dpi (Optical)

KIP 900 Series (970, 980, 990)

Description

Full Brochure : Click Here

The Faster, Smarter, More Efficient KIP 900 Colour SERIES

Faster The most advanced high demand wide format colour print system, delivers consistent productivity.
Smarter
Brilliant multi-tasking with KIP Smart multi-function touchscreen and KIP Image Pro software, which is intelligently integrated with all KIP Accessories.
More Efficient
KIP 900 Series technology lowers operating costs.

SIGNATURE FEATURES:
Productivity
• Colour Printing – 535 m2 per Hour
• Black & White Printing 670 m2 per Hour
• KIP ImagePro
Design
• 4 Roll with 725 m2 Media Capacity
• High Capacity Toner Cartridges
• Professional Edge Alignment Stacking
Configurations
• High Demand Dual Footprint Design
• Production or Convenience Scanning

HIGH DEMAND CONSISTENT PRODUCTIVITY
Engineered to deliver:
• Superb Print Quality
• Reliable Performance
• Efficient Operation
• Remarkable Value

The KIP 900 Colour Series systems are designed for print centres that require high demand output, precise imaging and bold, expressive colour fidelity.
KIP 900 Colour Series systems produce amazingly vibrant colours, subtle tints and hues with unsurpassed colour stability from the first to final print.
All prints and copies generated by the KIP 900 Colour Series systems deliver the highest image durability and are fully lightfast; they will not fade or exhibit colour deterioration from exposure to light over extended periods. The CMYK dry toner system employed by the KIP 900 Colour Series produces 100% waterproof images that are suitable for outdoor applications, even in inclement weather.
The KIP 900 Colour Series systems are a comprehensive wide format solution for a range of printing tasks spanning from architectural, engineering, and construction documents — to maps, posters and signs — without sacrificing quality or performance.

High Demand KIP 900 Colour Series
TECHNOLOGY HIGHLIGHTS

Consistent Productivity
• Single Pass Black
• Full Colour Professional Edge
Alignment Stacker
Enhanced Drivetrain Performance
Page Accuracy
Expanded Media Capacity
High Capacity Toner Cartridges
Permanent High Definition Print Head
Quick Switch Technology
KIP ImagePro Print Management Suite