เครื่องสแกนเนอร์ – KIP Scanner 2300

//เครื่องสแกนเนอร์ – KIP Scanner 2300

เครื่องสแกนเนอร์ – KIP Scanner 2300

Description

รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องสแกนแบบขาว/ดำ และสี ระบบดิจิตอล
ยี่ห้อ  KIP รุ่น 2300 ผลิตโดย  Katsuragawa Electric Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น

 1. เครื่องสแกนแบบขาว/ดำ และสี มีจอควบคุมการสั่งงานด้วยระบบสัมผัส (Touch Screen)
 2.  สามารถสแกนแบบแปลน เพื่อพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์แบบแปลน หรือเครื่องพิมพ์ระบบพ่นหมึก สำหรับ
  งานสี และสแกนเก็บเป็นข้อมูลดิจิตอลไฟล์
 1. มีความเร็วในการสแกนแบบแปลน
  ขาว/ดำ สูงสุด  7.62   เมตร/นาที  มีความละเอียด 600 x 600  dpi
  สี สูงสุด  3.05   เมตร/นาที  มีความละเอียด 600 x 600  dpi
 1. สามารถย่อ-ขยายได้ 25%-400%
 2. มีระบบการจัดชุดโดยสามารถพิมพ์แบบหรือถ่ายแบบเป็นชุด
 3. สามารถอ่านแบบต้นฉบับ ที่เป็นกระดาษไข รูปถ่าย  พิมพ์เขียว ฟิล์ม และกระดาษธรรมดาได้
 4. สามารถถ่ายสำเนาต่อเนื่องได้  999  สำเนา  โดยการป้อนต้นฉบับ  และอ่านข้อมูลเพียงครั้งเดียว
  หรือสามารถสั่งย่อ-ขยาย โดยไม่ต้องป้อนต้นฉบับใหม่

รูปแบบในการสแกน  ขาว-ดำ

* TIFF, CALS, PDF, TLC, DWF  ในกรณีที่สแกนใน TIFF  File   สามารถแปลง File ข้อมูลให้เป็น PDF
File  ได้โดยไม่ต้อง Scan File ใหม่

รูปแบบในการสแกน  สี

* TIFF, JPEG,  PDF,

 1. มีหน่วยความจำในการเก็บข้อมูล (Set Memory)
 2. สามารถรองรับการทำงานในระบบการสแกนข้อมูล (Scan to file) เพื่อจัดเก็บเป็นรูปไฟล์ดิจิตอล
 3. สามารถเลือกรูปแบบการถ่ายสำเนาได้ 4  รูปแบบ
  –  ลายเส้น(Line)
  –  ลายรูปภาพ(Photo)
  –  ลายผสม คือ รูปภาพและเส้น(Line and Photo)
  –  Grayscale
 4. สามารถทำงานพร้อมกันได้  2  ลักษณะ
  * พิมพ์แบบพร้อมการถ่ายสำเนา ในเวลาเดียวกันได้
  * พิมพ์แบบพร้อมการอ่านแบบในเวลาเดียวกันได้
 1. ใช้ระบบปฏิบัติการ  WINDOW 7

13.  ใช้ระบบไฟฟ้า กระแสสลับ  220 V.  50 Hz.

 

KIP Scanner 2300

Category:

Description

Full Brochure : Click Here

KIP 2300 CCD SCANNING SYSTEM

High Production Scan System
The new KIP 2300 high productivity scanner sets a uniquely high standard for speed, quality and flexibility in a digital image capture system. Best in class productivity is achieved by a combination of advanced camera based image capture and Super-Speed USB3s Technology for high speed data throughput with no system pauses or slow downs. Outstanding image quality is delivered through the innovative use of bright white LED light sources for illumination and 600 x 600 dpi image capture resolution. The KIP 2300 is a high speed scan solution that provides world-class workfl ow fl exibility through
its ability to scan face up or face down and scan thick mounted originals and loose sheets of paper from a single unit.

Versatile Camera Imaging
The KIP 2300 Color Scanner Solution can support both monochrome and color scan-to-file and copy to satisfy most application needs. When scanning to file, users have advanced software controls over image quality; when copying. The KIP 2300 scanner is powerful, with
image capture speeds from 5 ips to 12 ips in monochrome (dependent on dpi) and 2 to 6 ips in color. The image capture area is up to 36 in.
wide, yet originals up to 42 in. wide maybe fed through the scanner.

Flexible Scan System
600 dpi optical resolutions is the key to the KIP 2300 Color Scanner’s outstanding imaging capabilities. In addition, the KIP 2300 Color
Scanner takes full advantage of patented (Real Time Thresholding) and self calibrating imaging cameras to ensure high quality results.
To optimize image size for intended use, users can select custom resolutions, for website, PC monitor displays and for offset press work.

Super-Speed USB3 Technology
The technology used in Super-Speed scanning provides an image data transfer rate of 5 GB per second, ensuring high productivity for the
most complex full color documents. Originals are imaged at maximum speed with no scanning slowdowns or pauses, as found in competitive scanning systems. Super-Speed scanning delivers full color, high speed imaging for the most demanding production environments.