เครื่องสแกนเนอร์ – KIP Scanner 2300

//เครื่องสแกนเนอร์ – KIP Scanner 2300

เครื่องสแกนเนอร์ – KIP Scanner 2300

รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องสแกนแบบขาว/ดำ และสี ระบบดิจิตอล
ยี่ห้อ  KIP รุ่น 2300 ผลิตโดย  Katsuragawa Electric Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น

 1. เครื่องสแกนแบบขาว/ดำ และสี มีจอควบคุมการสั่งงานด้วยระบบสัมผัส (Touch Screen)
 2.  สามารถสแกนแบบแปลน เพื่อพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์แบบแปลน หรือเครื่องพิมพ์ระบบพ่นหมึก สำหรับ
  งานสี และสแกนเก็บเป็นข้อมูลดิจิตอลไฟล์
 1. มีความเร็วในการสแกนแบบแปลน
  ขาว/ดำ สูงสุด  7.62   เมตร/นาที  มีความละเอียด 600 x 600  dpi
  สี สูงสุด  3.05   เมตร/นาที  มีความละเอียด 600 x 600  dpi
 1. สามารถย่อ-ขยายได้ 25%-400%
 2. มีระบบการจัดชุดโดยสามารถพิมพ์แบบหรือถ่ายแบบเป็นชุด
 3. สามารถอ่านแบบต้นฉบับ ที่เป็นกระดาษไข รูปถ่าย  พิมพ์เขียว ฟิล์ม และกระดาษธรรมดาได้
 4. สามารถถ่ายสำเนาต่อเนื่องได้  999  สำเนา  โดยการป้อนต้นฉบับ  และอ่านข้อมูลเพียงครั้งเดียว
  หรือสามารถสั่งย่อ-ขยาย โดยไม่ต้องป้อนต้นฉบับใหม่

รูปแบบในการสแกน  ขาว-ดำ

* TIFF, CALS, PDF, TLC, DWF  ในกรณีที่สแกนใน TIFF  File   สามารถแปลง File ข้อมูลให้เป็น PDF
File  ได้โดยไม่ต้อง Scan File ใหม่

รูปแบบในการสแกน  สี

* TIFF, JPEG,  PDF,

 1. มีหน่วยความจำในการเก็บข้อมูล (Set Memory)
 2. สามารถรองรับการทำงานในระบบการสแกนข้อมูล (Scan to file) เพื่อจัดเก็บเป็นรูปไฟล์ดิจิตอล
 3. สามารถเลือกรูปแบบการถ่ายสำเนาได้ 4  รูปแบบ
  –  ลายเส้น(Line)
  –  ลายรูปภาพ(Photo)
  –  ลายผสม คือ รูปภาพและเส้น(Line and Photo)
  –  Grayscale
 4. สามารถทำงานพร้อมกันได้  2  ลักษณะ
  * พิมพ์แบบพร้อมการถ่ายสำเนา ในเวลาเดียวกันได้
  * พิมพ์แบบพร้อมการอ่านแบบในเวลาเดียวกันได้
 1. ใช้ระบบปฏิบัติการ  WINDOW 7

13.  ใช้ระบบไฟฟ้า กระแสสลับ  220 V.  50 Hz.