เครื่องพิมพ์แบบแปลน – KIP 7170

//เครื่องพิมพ์แบบแปลน – KIP 7170

เครื่องพิมพ์แบบแปลน – KIP 7170

Description

รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องพิมพ์แบบแปลน ระบบ LED

ยี่ห้อ  KIP 7170 ผลิตโดย  Katsuragawa Electric Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น

แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องพิมพ์แบบแปลน  ระบบ LED  การทำสำเนาภาพเป็นระบบสร้างภาพด้วยประจุไฟฟ้า (Electro Photography)  ซึ่งประกอบด้วย ส่วนพิมพ์แบบ(Copy) , ส่วนพล๊อตแบบ(Plot) และส่วนสแกนแบบ(Scan) โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของส่วนพิมพ์แบบ

 1. ระบบทำสำเนาภาพเป็นระบบสร้างภาพด้วยประจุไฟฟ้า (Electro Photography)  โดยใช้ลูกดรัม
  ชนิดอินทรีย์วัตถุ  (Organic Photoconductive Drum) ใช้ผงหมึกสีดำเป็นตัวสร้างภาพ และมีวิธีเติมผงหมึก
  แบบระบบปิด (Closed System) จะไม่ทำให้ผงหมึกฟุ้งกระจาย
 1. ความละเอียดในการพิมพ์แบบ 600 x 2,400 จุดต่อนิ้ว(dpi) และอ่านแบบไม่น้อยกว่า 600 จุดต่อนิ้ว (dpi)
 2. สำเนาที่พิมพ์ออกมาลายเส้นสีดำ
 3. คุณภาพงานสามารถเลือกได้ไม่น้อยกว่า 3 แบบ และต้องมีลายเส้น (Line), ลายรูปภาพ (Photo), ลายผสม

คือ รูปภาพและเส้น (Line and Photo)

 1. สามารถย่อ – ขยาย ได้ตั้งแต่ 25 – 400%
 2. ตั้งจำนวนการถ่ายได้ถึง 999  แผ่น สำเนาโดยการป้อนต้นฉบับครั้งเดียว
 3. มีความเร็วในการพิมพ์แบบ ไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร / นาที
 4. มีความเร็วในการอ่านแบบ ขาวดำไม่น้อยกว่า 3.6 เมตร / นาที
 5. ป้อนต้นฉบับโดยวิธีการหงายขึ้น Face up เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
 6. รองรับกระดาษม้วนซึ่งสามารถเลือกได้  2 รูปแบบ 2 ม้วน พร้อมรองรับการป้อนกระดาษที่ช่องป้อนด้วยมือ (Manual feed)
 1. รองรับกระดาษม้วนถึง 150 เมตร จำนวน 2 ม้วน มีระบบตัดกระดาษอัตโนมัติ
 2. รองรับขนาดของต้นฉบับ 297mm – 914 mm (36”)  รองรับความยาว 6,000 มม.
 3. 13. รองรับขนาดของสำเนาตั้งแต่ A4 – A0  และ  36” ยาวถึง  210 – 6,000 มม.
 4. 14. ระบบการสร้างความร้อนด้วยระบบลูกกลิ้งความร้อน (Heat Pressure Rollers)
 5. สามารถถ่ายสำเนาแบบแปลน ลงบนกระดาษธรรมดา กระดาษไข กระดาษฟลูออเรสเซนท์ และ ฟิล์ม
 6. 16. ใช้ระบบไฟฟ้า 220V – 240 V., 50Hz

รูปแบบการสั่งงานบนหน้าจอ

 1. หน้าจอเป็นระบบสัมผัส  (Touch Screen) ขนาด 12.1 นิ้ว
 2. สามารถดูภาพสแกนต้นฉบับได้ก่อนสั่งพิมพ์ เพื่อลดการสิ้นเปลืองวัสดุการพิมพ์ และ หมึกได้
 3. สามารถดูคู่มือการใช้งานที่ติดอยู่บนตัวเครื่องเป็นภาษาไทยและภาษาอื่นๆได้ไม่น้อยกว่า 10 ภาษา

 

คุณสมบัติของส่วนพล๊อตแบบ

20 . สามารถพล็อตแบบ ได้หน้ากว้าง AO – A4

 1. สามารถสั่งพล็อตแบบจากเครื่องคอมพิวเตอร์บนระบบ LAN ได้
 2. สามารถสั่งพล็อตแบบข้อมูลดิจิตอลใน Format ต่าง ๆ โดยผ่าน Software คือ

รูปแบบในการพิมพ์

*VECTOR DATA FORMATS : TIFF Group 4, Cals Group4, Goverment C4, Intergraph CIT /

TG4, IBM, ICOA, JPG, Uncompressed Grayscale Tiff, Uncompressed Color TIFF, DWF, VCGL

*Postscript Level 3

*PDF

*CAC Data : HPGL, HPGL2, Calcomp 906/907, CGM (optional)

รูปแบบในการสแกน  ขาว-ดำ

*TIFF, CALS, PDF, TLC, DWF ในกรณีที่สแกนใน TILL File สามารถแปลง File ข้อมูลให้เป็น

PDF File  ได้โดยไม่ต้อง Scan File ใหม่

                        รูปแบบในการสแกน สี

*TIFF, JPEG, PDF

KIP 7170

Category:

Description

Full Brochure : Click Here

KIP 770
COMPACT CONSOLE DESIGN
The KIP 770 is the highest value wide format multifunction system in the world. It sets new standards for professional quality
at a breakthrough value/performance level.

System Features
• Single footprint configuration
• Colour touch controls
• Front print delivery system
• 1 integrated media rolls
• 1,6 ‘A0’ size prints per minute
• 600 X 1800 dpi printing
• High definition print technology
• Print from & scan to the cloud
• CIS scanning technology – with real-time
thresholding technology
• Rear delivery for high production
• Smart eco2 design

KIP 770
SYSTEM CONVENIENCE
The compact design of the KIP 770 provides front access to
the touchscreen, auto roll paper loading, system operation
& copy/print delivery.

PAPER VERSATILITY
Paper tray for standard sizes up to 420 mm x 594 mm extends the range of print sizes that can be produced without switching rolls.

SMART SOLUTIONS
The space saving design of the KIP 770 provides near-wall operation and is expandable as production demands increase.
• Ultimate in advanced technology and versatility
• Superior image quality and reliable performance
• Sustainable benefits and cost effective operations
• Designed to deliver exceptional value

KIP 770 EXCLUSIVE TECHNOLOGIES

HIGH DEFINITION PRINT (HDP) TECHNOLOGY
KIP HDP is a green technology that is 100% toner efficient, reducing the cost of printing and returning outstanding value and industry leading low cost of ownership. KIP systems do not employ carriers, developers or waste receptacles that require disposal and replacement.

600 x 1800 DPI– High Resolution
KIP systems feature crisp, 600 x 1800 dpi printing for sharper details and extremely smooth grayscales. This higher resolution allows the system to enhance curves, diagonal lines and arcs by smoothing out line edges with excellent precision.

Media Capacity
The automated paper loading of the KIP 770 accepts up to a 152 meter roll of media (2”or 3” core)
up to 36”/914 mm wide.

Accurate Print Sets
KIP Systems provide precise cut lengths that conform to KIP sheet size specifications. Electronic monitoring of media while printing provides an accurate page cut length. Print jobs are produced at an identical sheet size, resulting in a professional presentation.

Consistent Print Quality
KIP systems deliver solid blacks, smooth grayscale and uniform print quality from the first to the last page of a print job. Advanced technologies including automatic environmental adjustments and contact-based developer units keep your print quality
on track through seasonal climate changes.