ดาวน์โหลด

/ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด2019-01-07T17:22:40+00:00

Windows Driver KIP IPS
ใช้สำหรับการ Print งานในโปรแกรมต่างที่ติดตั้งอยู่บน Window
IPS เวอร์ชั่น 6.5 ใช้กลับเครื่อง KIP รุ่น KIP3000,KIP3100,KIP5000,KIP7000,KIP9000
IPS เวอร์ชั่น 7.0 ใช้กลับเครื่อง KIP รุ่น KIP3100,KIP5000,KIP7000,KIP7700,KIP7900,KIP9900
IPS เวอร์ชั่น 7.2 ใช้กลับเครื่อง KIP รุ่น KIP3100,KIP5000,KIP7000,KIP7700,KIP7900,KIP9900
IPS เวอร์ชั่น 7.3 ใช้กลับเครื่อง KIP รุ่น KIP3100,KIP5000,KIP7000,KIP7700,KIP7900,KIP9900

Windows Driver KIP CON E
สำหรับ Windows XP-64
สำหรับ Windows 7

Auto CAD Driver
ใช้สำหรับการ Print งานจากโปรแกรม Auto CAD
IPS เวอร์ชั่น 6.5 ใช้กลับเครื่อง KIP รุ่น KIP3000,KIP3100,KIP5000,KIP7000,KIP9000
IPS เวอร์ชั่น 7.0 ใช้กลับเครื่อง KIP รุ่น KIP3100,KIP5000,KIP7000,KIP7700,KIP7900,KIP9900
IPS เวอร์ชั่น 7.2 ใช้กลับเครื่อง KIP รุ่น KIP3100,KIP5000,KIP7000,KIP7700,KIP7900,KIP9900
IPS เวอร์ชั่น 7.3 ใช้กลับเครื่อง KIP รุ่น KIP3100,KIP5000,KIP7000,KIP7700,KIP7900,KIP9900

Auto CAD Driver KIP COM E
HDI 2008
HDI 2009
HDI 2010
HDI 2011

Software For Scanner
KIP Scanner 600
KIP Scanner 2300
KIP Scanner 700m ,7100
KIP USB Driver Ver.1.11

Software For KIP COM E
Scanner Client
Print Client