กระดาษไขถ่ายเอกสารแบบแปลน
        Tracing Paper(PPCT90, PPCT110)
      กระดาษฟอกขาวพิเศษสำหรับถ่ายเอกสารแบบแปลน
                Photocopying Paper (PPC80)
    ฟิล์มถ่ายเอกสารแบบแปลนชนิดม้วนและชนิดแผ่น
     Matt PPC Film (PPC75TS),(PPC100TS)

กระดาษไขถ่ายเอกสารแบบแปลนชนิดม้วนและชนิดแผ่น
 (PPCT90)(PPCT110)

- เหมาะสำหรับถ่ายเอกสารแบบแปลน
  เพื่อทดแทนแบบแปลนพิมพ์เขียว
- ให้ความคมชัดของลายเส้น
- ลายภาพทนต่อความชื้น, แสงแดด
  เหมาะสำหรับเป็นต้นฉบับสำรอง

   กระดาษฟอกขาวพิเศษสำหรับถ่ายเอกสารแบบแปลน
    ความยาว 150 เมตร,175 เมตร
    มีทั้งชนิดแผ่นและชนิดม้วนน้ำหนัก 80กรัม (PPC80)

         - เหมาะสำหรับถ่ายเอกสารแบบแปลน
           เพื่อทดแทนแบบแปลนพิมพ์เขียว
         - ให้ความคมชัดของลายเส้น
         - ลายภาพทนต่อความชื้น, แสงแดด
           เหมาะสำหรับงานสนาม

     ฟิล์มถ่ายเอกสารแบบแปลน น้ำหนัก 75ไมครอน      (PPC75TS)และ100 ไมครอน(PPC100TS)
       - เหมาะสำหรับถ่ายเอกสารแบบแปลน
         ทดแทนต้นฉบับที่ต้องการความคงทน
       - ให้ความคมชัดของลายเส้น
       - ให้ความโปร่งใสสำหรับถ่ายแบบพิมพ์เขียว
          และทำต้นฉบับสำรอง

กระดาษไขพิมพ์ระบบพ่นหมึก
น้ำหนัก 90,110 กรัม (IJT90,IJT110)
  กระดาษเคลือบชนิดเงากันน้ำพิเศษ(พล็อตสี)
น้ำหนัก 180,260กรัม (IJG180WR,IJG260WR)
  ฟิล์มเคลือบพิเศษพิมพ์ระบบพ่นหมึกความหนา
75,100 ไมครอนMONOCHROME INK JET
PLOTTER FILM(IJF75, IJF100)

กระดาษไขพิมพ์ระบบพ่นหมึก น้ำหนัก 90,110 กรัม
(IJT90,IJT110)

    - เหมาะสำหรับพิมพ์แบบแปลนดิจิตอลจาก
      เครื่องพิมพ์Inkjet ทุกประเภท
    - ให้ความคมชัดของลายเส้น
    - ให้ความโปร่งใสสำหรับถ่ายแบบพิมพ์เขียว
       และทำต้นฉบับ

 กระดาษเคลือบชนิดเงากันน้ำพิเศษ(พล็อตสี)
 น้ำหนัก 180,260กรัม (IJG180WR,IJG260WR)

   - เหมาะสำหรับพิมพ์แบบแปลนดิจิตอลจากเครื่องพิมพ์
     Inkjet ทุกประเภท
   - เหมาะสำหรับงานพิมพ์กราฟฟิค,สีที่ต้องการความสวยงาม
   - ลายภาพทนต่อความชื้น,ในอาคาร,สำหรับงานสนาม

     ฟิล์มเคลือบพิเศษพิมพ์ระบบพ่นหมึกความหนา
   75,100 ไมครอน (IJF75,100)มีทั้งชนิดม้วนและแผ่น

          - เหมาะสำหรับพิมพ์แบบแปลนดิจิตอลจาก
            เครื่องพิมพ์Inkjet ทุกประเภท
          - เหมาะสำหรับทำต้นฉบับที่ต้องการความ
            คงทน, ฉีกไม่ขาด
          - ให้ความโปร่งใสสำหรับถ่ายแบบพิมพ์เขียว
             และถ่ายเอกสารแบบแปลน

กระดาษเคลือบชนิดพิเศษ (พล็อตสี) น้ำหนัก
90,120,200 กรัม (IJC90,120,200) MATT
COLOUR INK JET PAPER (IJC90,IJC120,IJC200)
  กระดาษฟอกขาวพิเศษ(พล็อตขาว-ดำ)
INK JET PAPER (IJ80)
  กระดาษพิมพ์เขียวระบบแอมโมเนีย
(Ammonia Process)FM12
  
       กระดาษเคลือบชนิดพิเศษ (พล็อตสี) น้ำหนัก
 (IJC90,IJC120,IJC200 )มีทั้งชนิดแผ่นและชนิดม้วน

   -เหมาะสำหรับพิมพ์แบบแปลนดิจิตอลจากเครื่อง
     พิมพ์Inkjet ทุกประเภท
   - เหมาะสำหรับงานพิมพ์กราฟฟิค,สี
   - ลายภาพทนต่อความชื้น, สำหรับงานสนาม

            กระดาษฟอกขาวพิเศษ(พล็อตขาว-ดำ)
            น้ำหนัก 80กรัม (IJ80)

              - เหมาะสำหรับพิมพ์แบบแปลนดิจิตอล
                
จากเครื่องพิมพ์ Inkjet ทุกประเภท
              - ให้ความคมชัดของลายเส้น
              - ราคาประหยัด

    
FM12 กระดาษพิมพ์แบบแปลน ลายเส้นสีน้ำเงิน

    น้ำหนัก 80กรัม สปีดเร็วเหมาะสำหรับใช้กับเครื่อง
    พิมพ์เขียวที่มีหลอดไฟ 1-7 หลอด
กระดาษพิมพ์เขียวระบบแอมโมเนีย
(Ammonia Process)FM11F
  กระดาษพิมพ์เขียวระบบแอมโมเนีย
(Ammonia Process)FM11
  กระดาษฟอกขาวพิเศษสำหรับถ่ายเอกสาร A4

     FM11F กระดาษพิมพ์แบบแปลน ลายเส้นสีน้ำเงิน
     น้ำหนัก 80กรัมสปีดปานกลางเหมาะสำหรับใช้กับ
     เครื่องพิมพ์เขียวที่มีหลอดไฟ 1-7 หลอด

      FM11 กระดาษพิมพ์แบบแปลนลายเส้นสีน้ำเงิน
   น้ำหนัก 80กรัมสปีดช้าเหมาะสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์เขียว
   ที่มีหลอดไฟ 1-7 หลอด


       กระดาษฟอกขาวพิเศษ น้ำหนัก 70 กรัม
       และ 80 กรัม ขนาด A4

         - เหมาะสำหรับงานถ่ายเอกสารทั่่วไป
           จากเครื่องถ่ายเอกสารทุกรุ่น
         - ให้ความคมชัดของลายเส้น
         - ราคาประหยัด

บริษัท เอ็น.เอส.เอฟ กรุ๊ฟ จำกัด (มหาชน)